Náš tím


JUDr. Peter Harakály

, advokát

1979ukončenie štúdia na Právnickej fakulte Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach
1979 – 1984Slovenská štátna poisťovňa, právne oddelenie
1980obhájenie titulu „JUDr.“
1984 – 2000komerčný právnik
2000zápis do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory

JUDr. Milan Szőllőssy

, advokát

2002ukončenie štúdia na Právnickej fakulte Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach
2002zápis do zoznamu koncipientov Slovenskej advokátskej komory
2002 – 2006advokátsky koncipient v Advokátskej kancelárii JUDr. Peter Harakály
2005zloženie advokátskych skúšok
2005obhájenie titulu „JUDr.“
2006zápis do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory
2009prednášková činnosť pre Justičnú Akadémiu

Ing. Ladislav Szőllőssy

– odborný spolupracovník advokátskej kancelárie

1971ukončenie vysokoškolské vzdelanie ekonomického smeru.
1971Slovenská štátna poisťovňa, Oblastný závod Košice – odbor poistenia majetku a zodpovednosti za škody, vedúci likvidátor zodpovednostných poistných udalostí.
1977Slovenská štátna poisťovňa Oblastný závod Košice – odbor poistenia majetku a zodpovednosti ako vedúci úseku likvidácie zodpovednostných škôd
1991Kooperativa poisťovňa a.s., Agentúra Košice, riaditeľ
1996Kooperativa poisťovňa a.s., Prezídium Bratislava, riaditeľ odboru poistenia zodpovednosti za škody
2002 – súčasnosťodborný poradca – špecializácia poistenie majetku a zodpovednosti za škodu v Advokátskej kancelárii JUDr. Peter Harakály

JUDr. Margita Lehotská

, právnik

1969 – 1972Slovenská štátna poisťovňa, pobočka Košice, ekonomické oddelenie,
1972 – 1978Slovenská štátna poisťovňa, pobočka Košice, odbor poistenia majetku
1977ukončenie štúdia na Právnickej fakulte UK v Bratislave
1980obhájenie titulu „JUDr.“
1978 – 2003Slovenská štátna poisťovňa, pobočka Košice, právne oddelenie, od roku 1990 vedúca právneho oddelenia
2003 – 2007Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., právne oddelenie
2007zápis do zoznamu koncipientov Slovenskej advokátskej komory
2007 – súčasnosťprávnik v Advokátskej kancelárii JUDr. Peter Harakály

Publikačná činnosť:
V čase výkonu práce v Slovenskej štátnej poisťovni publikovala do Poistného obzoru, vydávala obežné listy pre pracovníkov pobočiek a odštepného závodu.

Prednášky:
Slovenská štátna poisťovňa – odborné prednášky pre zamestnancov

JUDr. Zuzana Harakály

, advokátka

1985ukončenie štúdia na Právnickej fakulte Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach
1986obhájenie titulu „JUDr.“
1990justičné skúšky
1990 – 2001prokurátor na Okresnej prokuratúre v Košiciach
2001zápis do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory

JUDr. Peter Šimoňák

, advokátsky koncipient

2003absolvovanie kurzu Klinika obchodného práva
2004ukončenie štúdia na Právnickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
2005obhajoba rigoróznej práce na tému Ochrana ľudských práv a základných slobôd v súdnom konaní, získaný titul „JUDr.“
2005 – 2006Okresný súd Rožňava, pracovná pozícia vyšší súdny úradník
2006 – 2015Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., pracovná pozícia právnik
2015zápis do zoznamu advokátskych koncipientov Slovenskej advokátskej komory
2015 – súčasnosťadvokátsky koncipient v advokátskej kancelárii JUDr. Milana Szőllőssyho

Mgr. Michala Harakály

, advokátska koncipientka

2013ukončenie štúdia na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy
2013zápis do zoznamu koncipientov Slovenskej advokátskej komory

Ing. Miriam Hudáková

, asistentka

1995ukončenie štúdia na Stavebnej fakulte Technickej Univerzity v Košiciach
2006 – súčasnosťasistentka v Advokátskej kancelárii JUDr. Peter Harakály